آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1395/03/10 12:40

پروژه برنامه نویسی ربات زبان r

برای اینکه در پروژه ساخت ربات ها تحلیل و آنالیز داده ها به خوبی انجام شود از زبان برنامه نویسی r کمک خواهیم گرفت.
ربات ها مانند انسان قدرت تفکر و مغز ندارند که بخواهند تفاوت بین داده ها را متوجه شوند و همان چیزی که انسان از او می خواهد را نشان دهد.
برای اینکار باید بر روی مغز او برنامه نویسی هایی انجام شود تا بین آن ها قیاس گذاری شود.
برای اینکه بتوان آنالیز های مختلفی از داده هایی که در مغز ربات گنجانیده شده است داشته باشید تا همان کاری را که به او دستور می دهید داشته باشد باید با زبان برنامه نویسی R بر روی پردازنده آن برنامه نویسی کنید.
با برنامه نویسی می توان تفیکیک داده، قدرت استخراج درست داده، و مقایسه بین دیتاهایی که به او داده می شود را انجام داد.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :