آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1396/02/25 14:07

انجام پروژه برنامه نویسی داده کاوی r

پروژه های برنامه نویسی استخراج و آنالیز داده های آماری و محاسباتی که مرتبط با داده کاوی پروژه می باشد را با زبان برنامه نویسی r انجام داده می شود.
دانشجویی تماس گرفته بود و از ما درخواست برنامه نویسی پروژه با زبان r را داشت و از ما در همان بیان اول گفت که هزینه برای استخراج و آنالیز داده های یک پروژه چند می شود؟
حال شما جای ما باشید به او چه می گویید؟
این گونه سوالات کلی پرسیدن سب می شود تا فرد پاسخ دهنده به اینکه اصلا مشری نیست و تنها تیری در هوا رها کرده است فکر کند.
از آن جایی که بسته به پروژه و مقدار داده هایی که می توان از پروژه استخراج می شود و وقتی که از برنامه نویس گرفته می شود آن زمان است که می توان برای آن هزینه ای را تعیین کرد.
آنالیز کردن و گاهی مقایسه کردن در مدت یک روز و گاهی چند روز زمان می برد که بر اساس همه این وقت ها برنامه نویس هزینه را مشخص می کند.
هم چنین از آن جایی که باید دقت کند که مطابق شرایط و نکات استخراج را انجام دهد که بعدا دچار مشکل نشود برای همین باید دقت و تمرکز بیشتری را بر روی انجام چنین پروژه هایی گذاشت.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :

برچسب ها :