آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1396/02/14 11:59

پروژه برنامه نویسی نرم افزار مدیریت هتل زبان روبی

با کمک زبان برتر سال 2014 همان روبی برای مدیریت هتل پروژه ای را برنامه نویسی خواهیم کرد.
هر مدیر و سرمایه گذاری دوست دارد که بر روی آن چه که وقت می گذارد و پول خودش را در آن به کار می گیرد بتواند سود داشته باشد و حتی به اول شدن در آن حوزه هم فکر می کند.
اما برای این اول شدن رسیدن به سود باید گام هایی را بردارد، به طور مثال برای هر بخش از بهترین نرم افزار ها استفاده کند.
نرم افزار مدیریتی که برای هتل مناسب می باشد بدین شرح است که می توان از جمله قابلیت هایی که برای آن تعریف کرد:
1- مدیر می تواند به صورت اینترنتی بر تمامی مکان ها نظارت داشته باشد
2- ارتباط با تمامی دوربین های مدار بسته
3- و دیگر قابلیت هایی که هر مدیر برای خود در نظر می گیرد.
این نرم افزار را با زبان برتر سال 2014 می نویسیم و تا بدانید که هر نرم افزار برای خود ارزش و بهایی دارد و اگر بخش مدیریت یک مجموعه ناقص و دچار ضعف باشد هیچ کاری پیش نمی رود.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :