پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com

انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی زبان متلب

پروژه های دانشجویی محاسباتی که با زبان متلب برنامه نویسی می شود را می توان در محیط میپل به راحتی انجام داد.
متلب که یک نرم افزار برنامه نویسی می باشد و برای هر پروژه ای بهترین محیط را به برنامه نویس معرفی می کند مثلا برای محاسبات و عملگر های ریاضی  maplyرا در نظر می گیرد و برای پردازش تصویر و شبکه ها محیط سیمولیک را برمی گزینیم.
این پروژه ها در گفته دانشجویی می باشند اما برنامه نویسی آن را که شروع می کنیم می شود یک پروژه بزرگ که تصور می شود برای یک شرکت نوشته شده است.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :