آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1394/08/09 08:22

انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی زبان متلب

پروژه های دانشجویی محاسباتی که با زبان متلب برنامه نویسی می شود را می توان در محیط میپل به راحتی انجام داد.
متلب که یک نرم افزار برنامه نویسی می باشد و برای هر پروژه ای بهترین محیط را به برنامه نویس معرفی می کند مثلا برای محاسبات و عملگر های ریاضی  maplyرا در نظر می گیرد و برای پردازش تصویر و شبکه ها محیط سیمولیک را برمی گزینیم.
این پروژه ها در گفته دانشجویی می باشند اما برنامه نویسی آن را که شروع می کنیم می شود یک پروژه بزرگ که تصور می شود برای یک شرکت نوشته شده است.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :