پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com

لیست پروژه های آماده برنامه نویسی اندروید

پروژه های برنامه نویسی آماده شده ای که توسط هر برنامه نویس برای زبان اندروید نوشته شده به صورت لیست وار در اختیار دانشجو ارائه می گردد.
انواع مختلفی از برنامه های اندروید را هر برنامه نویسی زبان اندورید برای خود پیاده سازی می کند.
این کدنویسی را هر برنامه نویس چنین تلقی می کند که دستش باز باشد، مهارت کسب کند و در انتها این که بدانم هر پروژه نیازمند چه اصول و متدهایی در اواسط پروژه پیش می آید تا از همین الان به فکر آخر برنامه باشم.
برای همین اکثر برنامه نویسان ازجمله برنامه نویسان اندرویدی پروژه های اماده ای دارند که دانشجو می تواند با توجه به موضوع پروژه و یا کلیتی که از پروژه خود دارد با نگاهی به لیست پروژه هر کدام را که می خواهد انتخاب و یکی را برگزیند.
دانشجو پس از انتخاب می تواند با برنامه نیوس ارتباط برقرار کرده و از اصول کلی پروژه سوالاتی را بپرسد و حتی درخواست سفارش داکیومنت را هم داشته باشد و سپس سورس به همراه داکیومنت برای او ارسال می شود.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :