آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1395/03/24 08:02

برنامه نویسی پروژه تجاری هوش زبان اسکالا

پروژه برنامه نویسی هوش تجاری که درخواست شما زبان اسکالا باشد را می توانیم برنامه نویسی کنیم.
در دنیای امروز که همه ما با اطلاعات و داده های خام سروکار داریم و اینقدر با این داده ها سروکله می زنیم تا بتوانیم به یک نتیجه و جواب برسیم.
این پروژه های هوش با تجزیه و داده کاوی داده ها سروکار دارند، فردی که باید برای این داده ها برنامه بنویسد خبره و تبحر داشته باشد، و بین هر پروه هوش تفاوت قائل شود زیرا داده کاوی هر پروژه متفاوت است زیرا داده های متفاوتی به دست افراد می رسد. 
زبان اسکالا را برای این انتخاب کردیم که کدنویسی سریع تر و حجم پروژه شما کمتر شود تا بتوانید سریع تر به خواسته خود و نتیجه گیری در این باب برسید.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :