آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1394/05/24 22:29

برنامه نویسی سریع ماشین حساب با زبان حرفه ای اندروید

برنامه ماشین حساب را با حرفه ای ترین زبان یعنی اندروید به صورت سریع برنامه نویسی شده است.
تا به حال به عملکرد ماشین حساب دقت کرده اید؟ چگونه کار می کند؟
افراد روزانه شاید با توجه به کاری که انجام می دهند حداقل یکبار سری به ماشین حساب زده باشند و ازآن استفاده کنند.
دانشجویان برای اینکه متوجه شوند این الگوریتم چگونه کار می کند و او چگونه متوجه می شود که باید چه جوابی را نشان دهد می توانند پروژه دفاع خود را این عنوان انتخاب کرده و برنامه نویسی آن را شروع کنند تا برای رفع خطای برنامه نویسان مراجعه شود.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :