آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
1395/08/02 06:27

پروژه برنامه نویسی داده کاوی زبان r

داده کاوی یا data mining پروژه ای است برای استخراج و آنالیز اطلاعات با زبان برنامه نویسی r می توان به سادگی انجام داد.
آیا تابه حال به افراد در زمانی که می خواهند مسئله ای را حل کنند دقت کرده اید؟
برخی از آن ها عادت کرده اند که برای انجام هر کاری لقمه را دور سر خود بچرخانند و از راه های ساده ای که فراهم شده است استفاده نکنند.
در این هنگام باید از آن ها پرسید وقت و زمان ارزشش بیشتر است یا اینظور نشستن و خود انجام دادن کارها.
در برخی پروژه های بزرگ شرکتی و آماری باید از میان آن ها استخراج اطلاعات داشته باشیم تا بتوان بر اساس  آنداده های استخراج شده که داده خام می گویند انالیز هایی را ارائه داد، مانند همین آمار هایی که روزانه از اخبار می شنویم به نوعی از داده کاوی و استخراج اطلاعات استفاده می شود.
داده کاوی یا دنبال گشتن اطلاعات مورد نظر با توجه به شرایطی که برای آن مشخص شده است توسط زبان برنامه نویسی r که یک زبان آماری و مختص همین کار طراحی شده است قابل انجام می باشد.


دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :

برچسب ها :