پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
برنامه نویسی موبایل

پروژه برنامه نویسی کتابخانه آنلاین با زبان جاوا

پروژه برنامه نویسی کتابخانه آنلاین را برای انواع پلتفرم ها با زبان جاوا برنامه نویسی اش را انجام می دهیم.
کتابخانه یک مکان عمومی است که همه ما حداقل یک بار پایمان را در آن گذاشته ایم و از کتاب های آن استفاده کرده ایم.
حال می خواهیم این محیط را از طریق برنامه نویسی در اختیار داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.
می توانیم به هر آنچه که در اختیارمان می گذاریم دسترسی داشته باشیم و با یک سرچ کوتاه مدت متوجه شویم کتاب ما در آن کتابخانه موجود است و یا خیر.
با این کار از رفت و آمد های بیهوده حذر می کنیم و وقت خودمان را بر روی موارد دیگر می گذاریم.
این یک پروژه ای است که می توانند دانشجویان با گفتن جزییات دیگر به برنامه نویس او را مطلع کنند تا بتوان برای آن براورد زمانی را تعیین کرد.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :