آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
برنامه نویسی موبایل
1395/03/03 16:21

برنامه نویسی پروژه هوش مصنوعی زبان جاوا

با زبان برنامه نویسی جاوا برای هوش مصنوعی پروژه فروشنده دوره گرد را برنامه نویسی می کنیم.
فروشنده دوره گرد مسئله ساده اما برای حل آن پیچیده می باشد.
صورت مسئله این را بیان می کند که شما به عنوان یک فروشنده خودتان را در نظر بگیرید. هزینه مستقیم به هر شهر را می دانید اما می خواهید از یک شهر شروع کنید و فقط و فقط از هر شهر یک بار عبور کرده و دوباره به دیار خود بازگردید.
در این مسئله باید کمترین هزینه ها را این سفر داشته باشد.
حالت های مختلفی انجام می شود که برخی از آن ها مورد قبول واقع می شوند و برخی دیگر نه. انواع حالت ها بدست می آید که با روش فاکتوریل مورد بررسی قرار می گیرد.
اما برنامه نویسی که باید دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دهند این است که این پروژه را با زبان جاوا پیاده سازی کنند و تمامی حالت های فروشنده را یکی یکی ترسیم نمایند.
الگوریتم بلند بالایی می شود اما ارزش گرفتن نمره را نیز دارد.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :