آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
برنامه نویسی موبایل
1394/10/08 13:19

پروژه برنامه نویسی n وزیر با زبان جاوا

برنامه نویسی پروژه 8وزیر با زبان جاوا را به nگسترش دادیم تا الگوریتم آن را پیشرفته تر کنیم.
همان طور که می دانید معمای هشت وزیر بدین شکل بود که شما باید هشت وزیر را به گونه ای بر روی صفحه شطرنج قرار می دادید که هیچ دو وزیری به هیچ صورتی افقی، عمودی و اریب با یکدیگر برخورد داشته باشند.
حال که این معما را توانسته ایم حل کنیم آن را به تعداد بی نهایت گسترش می دهیم. تا الگوریتم آن را سخت تر کرده باشیم.
کسی که متوجه کدهای هشت وزیر شده باشد دیگر تفاوتی برایش ندارد که ده تا وزیر داشته باشد و چه n تا.
برای او که به خوبی درک کرده است نوشتن کد بسیار ساده می باشد.
در برنامه نویسی این پروژه ها که هوش مصنوعی ادغام شده است جاوا بهترین گزینه خواهد بود.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :