پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
برنامه نویسی موبایل

آموزش برنامه نویسی بازی دوز موبایل با زبان جاوا

بازی دوز را می توان در محیط کنسول و یا رابط گرافیکی با زبان جاوا برای موبایل برنامه نویسی کرد و طریق نوشتن کد های آن ها را آموزش داد.
بازی دوز جزء اولین بازی هایی است که به برنامه نویس حوزه بازی سازی داده می شود.
اولین سوالی که می کند بدین شرح است که آیا می خواهید در محیط کنسول باشد یا دارای رابط گرافیکی و یا می خواهید که به آن قابلیت های دیگری اضافه شود؟
اما بهترین راه کار برای نوشتن این است که یک کلاس با زبان جاوا پیاده سازی کنند.
هم چنین می توان کد کلاس ها را به سه بخش تقسیم کرد که برنامه نویس که در ابتدای راه قرار دارد دچار سردرگمی نشود.
برای نوشتن پروژه این بازی و یا خطایابی که ممکن است رخ دهد می توانید بهترین راه کار ها را با گروه های برنامه نویسی در میان بگذراید و بپرسید.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :