پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
برنامه نویسی موبایل

برنامه نویسی بازی های زبان جاوا برای سیستم

طراحی بازی هایی که با زبان جاوا انجام می شود را می توان برای موبایل و سیستم استفاده کرد.
برخی بازی ها هستند و می بیبنید که نسخه اندروید و هم نسخه سیستمی دارند. این بازی ها همواره طرافداران بسیاری دارد زیرا یک فرد بازی کننده خیالش آسوده می شود که هر جا که برود بازی همراهش است . نگرانی از این بابت ندارد.
برنامه نویسی چنین بازی هایی اغلب با زبان جاوا اتفاق می افتد.
برنامه نویسان این بازی ها را با زبان های مختلف برنامه نویسی می کنند و به هر کدام قابلیت هایی را می افزایند تا بتوانند مطابق سلایق افراد کار  خود را پیش ببرند. 

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :