آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
آموزش برنامه نویسی سی شارپ    آموزش برنامه نویسی html
زبان برنامه نویسی

1394/04/16 12:42

آموزش پروژه محور دانشجویی زبان برنامه نویسی اندروید

زبان برنامه برنامه نویسی اندروید در طرح دانشجویی پروژه محور به همراه برنامه نویسان ایران آموزش داده خواهد شد.
طرح های زیادی برای دانشجویان در نظرگرفته می شود اما چون عده ای استفاده درست از این طرح ها را نمی دانند یا بی توجه به آن می شوند و پیگیر نمی شوند .
طرح دانشجویی که برای زبان برنامه نویسی اندروید شکل گرفته، تعداد محدودی از دانشجویانی که می خواهند زبان برنامه نویسی اندروید را آموزش ببینند ثبت نام کرده و به هر گروه یا فرد پروژه ای را ارائه می شود و تا زمان مقرر شده باید تا حدود مشخص شده پروژه را حل نمایند.
در این میان می توانند با برنامه نویسان ایران هم مشاوره هایی داشته باشند.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :