آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
پایگاه برنامه نویسی ایران
۰۹۱۱۷۷۷۶۶۳۹
۰۹۱۵۶۵۴۷۵۱۸
aradseo10@gmail.com
پروژه برنامه نویسی

1395/03/10 12:42

پکیج آموزش زبان برنامه نویسی r

آموزش زبان برنامه نویسی r را بسیار راحت با داشتن یک پکیج به صورت حرفه ای یاد بگیرید و داده کاوی کنید.
 همه ما که با زبان r سرو کار داشته ایم به خوبی می دانیم که زبان r یک زبان آماری می باشد و افرادی که با اعداد و ارقام زیاد جنگ و جدال دارند برای استخراج و داده کاوی اعداد مورد نظر که بتوانند از آن به خوبی نتیجه گیری کنند از بان r کمک دریافت می کنند.
به همین دلیل افراد نیازمند یادگیری این زبان ساده می باشند تا حداقل برای هر آمارگیری و نتیجه گیری متکی به خود باشند و از افراد بیرون از سازمان خود نخواسته باشند که استفاده کنند.
برای اینکه به خوبی یاد بگیرند نیازمند یک پکیج آموزشی می باشند که به خوبی آموزش دهد و از ریز و بم کار با آن ها سخن بگوید.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
دیدگاه شما :

تصویر :